תרפה / איתי בר חיים

תרפה
תרפה ממני אני מתחנן 35 שנה.
היינו ילדים, הלכנו מכות בשכונה.
ובבית-הספר.
האם הרסת לי את החיים?
הייתה הרבה אלימות,
זה היה פרבר עני של ירושלים.
עכשיו אני מבין שהרסת לי את רוב חיי!
אני רוצה לפתוח דף חדש.
יותר משלושים שנה לא ראיתי אותך.
כולנו היינו קורבנות של הפריפריה.
אבל יש תקווה, אין כבר עוני ואין
מכות בשכונה...


** נכתב במסגרת הסדנה לכתיבה יוצרת באלול בהנחיית חוה פנחס-כהן

נכתב על ידי