מאחורי היוצר עומד עולם שלם, נוף מרתק של סיפור חיים, קריאה וכתיבה, לימוד ומסע, משפחה ואמונה.
היצירה נובעת מכל אלו ומניבה אותם.
בסדרת המפגשים נבקש לגלות את עולמו של הכותב או הכותבת, את המפגשים שעיצבו אותו, את הספרים שגידלו אותה,
את המראות שהיו לה אבני השתייה הנפשיים, את המילים שמכתרים אותו ואת סיבת הכתיבה ומקומה.