הציבור מוזמן לערב השקת הספר 'אור זרוע' באלול.
ספר זה הוא ניסיון נועז וראשוני לחבר בין מסורת עם ישראל הקדמונית וחז"ל
אל מעשיהם פורצי הדרך של חלוצי הציונות והוגיה.
פרי תהליך הלימוד בבית מדרש אלול.