מדרשירה: מעט המכיל את המרובה במדרש הקדום ובשירה העכשווית
בית המדרש המרכזי של אלול

חלק א': התמצית וההצתה
עיון פרשני-קיומי במדרש בראשית רבה.
מנחה: חיותה דויטש

חלק ב': מניפת הטווס של השירה
לימוד פרשנות ויצירה דרך אוצר השירה.
מנחה: יונתן ברג

 

לכל הפרטים: מדרשירה