קהילה לומדת גורדון: אדם - עם - עולם
 
"תשובתנו לתחיה היא יצירה חדשה, יצירה שלא היתה עוד לעולמים, יצירת אדם חדש על ידי יצירת חיים חדשים... העם צריך להיברא בצלם אלוהים"

מה באמת אומר מושג ה'חוויה' שיצר גורדון?
איך הציונות קשורה להתחדשות האדם?
מה משמעותו של חזון 'עם-אדם' והאם נוכל לחתור למימושו היום?
איך היחס לעבודה ולטבע עשוי להשפיע עלינו ברמה הפרטית והציבורית?

מוזמנים להצטרף לקהילה לומדת מתורת החיים של א"ד גורדון, בה ניגע בשלושה רבדים:
- החיים האישיים של כל אחד מאיתנו
- מפגש, בירור הדדי וצמיחה שלנו כחבורה
- התייחסות לשאלות חברתיות ולאומיות