למה לא הייתי זושא?
 הסיפור החסידי ומתנגדיו (מפגשי בוקר)
 
נלמד סיפורים ותורות של הרביים והזרמים החסידיים, ונראה יחד האם והיכן הם פוגשים אותנו, נוגעים בניסיון חיינו, מרחיבים את תודעתנו, ליבנו ורוחנו.
נפתח בבעל שם טוב ובמגיד ממזריטש, נמשיך בשושלת חסידות חב'ד ברוסיה, חסידות פולין (ר' אלימלך מליז'נסק, החוזה מלובלין, הרבי מקוצק, חסידות גור והרבי מאיזביצ'ה, בעלז ורוז'ין), בסיפורי ר' נחמן מברסלב ותורותיו, ובחסידות סאטמאר ההונגרית.
נקרא גם מתורותיהם של המתנגדים לחסידות, מהגאון מוילנה ור' חיים מוולוז'ין, דרך ר' ישראל סלאנטר מייסד 'תנועת המוסר' וממשיכיו הליטאים, מהרבי מקלם עד ר' אליהו דסלר, וכן נפגוש דוגמאות מתוך הסאטירה המשכילית האנטי חסידית של הסופרים היהודים המודרניים, ובראשם פרל וארטר, וההגנה הראשונה על החסידות של המשכיל צוויפל, שהיה יוצא דופן בכך בין המשכילים.
נשלב ככל האפשר גם קריאה בכתביהם של 'ניאו-חסידים' בני זמננו, כגון בובר, י.ל. פרץ, עגנון, שז"ר, צייטלין, השל, שדה, גרין, קרליבך, ומשוררים ישראלים המושפעים מרקע אישי חסידי, כגון אצ"ג, שלונסקי, ש.שלום וזלדה.
לא מחייב עבודה סמינריונית לסיום. רק פתיחות, השראה, ומפגש אמת.