תיקון ליל שבועות באלול

00:30 - 23:00
לקראת בכורים יבואי מבקרים:
בשורות על הולדת נביאים, שופטים ומשיחים במקרא ובספרות המערבית
בהנחיית חוה פנחס-כהן


02:00 - 00:30
"אורח לרגע רואה כל פגע" - על ביקורים וביקורת.
לימוד בהנחיית עופר זק


ובמקביל לשתי היחידות הנ"ל
02:00 - 23:00
"דרושה רוח ממרום, בריאה חדשה, יצירה שלא היתה עוד לעולמים":
מפגש בחבורה עם תורתו של אהרן דוד גורדון
, שנולד בחג השבועות תרט"ז.
מהי הקריאה הגדולה של גורדון להתחדשות יהודית אנושית וקוסמית?
למעוניינים בלימוד מתמשך ומעמיק.
בהנחיית נעמה שקד