אופק - תכנית להכשרת מנחי בית מדרש

מעוניינים ללמוד כיצד להנחות בית מדרש?

אלול פותח דלת ומאפשר לכם להכיר וללמוד תחום מרתק המשלב בין רוח ותרבות לבין הבנת רוח הקבוצה ותפקידי המנחה. תכנית אופק באלול מכשירה מנחי קבוצות לימוד בית מדרש.

איך לומדים מקורות בקבוצה מגוונת?

כיצד מקדמים המקורות תהליך אישי וקהילתי?

כיצד הקבוצה יכולה להקרא כאילו היתה טקסט?

נעמיק בהבנת עולם בית המדרש – החדר, היושבים בתוכו והמקורות הנלמדים. נשאל מנין קסמו של בית המדרש, כיצד הופכים המקורות לשפה יהודית חיה ומתחדשת ולכלי מרכזי בפיתוח אישי, קבוצתי וקהילתי. נעשיר את ארגז הכלים המקצועי והיצירתי של המנחה, נתנסה בעבודה קבוצתית וכן נעסוק באתגרים הייחודיים לקבוצה מרובת פנים וזהויות.
 

לכל הפרטים: אופק