נהלים- מחנה האמנים ת'מוזה
 
על מנת שנוכל לקיים מחנה מוצלח ובטיחותי, המבטיח הנאה ומוגנות לכולם, אנו מעדכנים בנהלי המחנה עליהם נעמוד בקפידה.
 
החניכים והורי החניכים מקבלים על עצמם את כללי ההתנהגות במחנה וכן את תנאי ההרשמה והתנאים לביטולה. הרשמה, תשלום ונוכחות במחנה מהווים הסכמה בלתי חוזרת לנהלים אלה.

 
 • החניך יהיה שותף לפעילויות המחנה, ייקח חלק בלימוד וביצירה וישתדל להשרות סביבו אווירה טובה וחברית;
   
 • החניך יישמע להוראות צוות המחנה בכל זמן והתנהגותו לא תדרוש השגחה ופיקוח שהינם מעל לרמה סבירה המתאפשרת ע"י צוות סביר;
   
 • החניך והורי החניך מתחייבים לשתף את הנהלת המחנה בכל מצב אישי, בריאותי, התנהגותי ו/או אחר שייתכן ויהיה רלבנטי ו/או ישפיע על התנהגותו החניך במהלך שהייתו במחנה;
   
 • החניך לא יעזוב את שטח המחנה ו/או את שטח הפעילות ו/או ימנע מלהצטרף לנסיעה או לפעילות ללא אישור מיוחד מצוות המחנה. אישור כזה יתאפשר אך ורק בהינתן אישור הורים כתוב שהועבר לצוות המחנה;
   
 • החניך והוריו מודעים לכך שבמחנה משתתפים בני נוער מרקעים ואורחות חיים מגוונים, וכי החניכים נדרשים לכבד כל אחד באשר הוא. האמור הוא במהלך הפעילויות, הדיונים והשבת המשותפת. במהלך השבת המשותפת תישמר השבת במרחבים המשותפים (לעניין טלפונים וכד'), ובמרחבים הפרטיים ינהג כל אחד כהרגלו.
   
 • פגיעה או התעללות פיזית, נפשית, מינית, חברתית או אחרת, בחניכי המחנה ו/או בצוות המחנה ו/או בבעלי חיים המצויים בסביבת המחנה אסורה בהחלט;
   
 • הרס או פגיעה בטבע, בסביבה, במבנים או בציוד השייך למחנה או למי מחניכי המחנה אסורה בהחלט. מובהר בזאת מפורשות כי חניך שיגרום בזדון להרס או פגיעה ברכוש יהיו הוריו ו/או מי מהם אחראים לפיצוי ו/או שיפוי המחנה בגין הנזק שנגרם שאינו תוצאה של שימוש רגיל וסביר מצד החניך ברכוש;
 • השימוש באלכוהול לסוגיו השונים, בירות, סיגריות, סמים, נרגילה ו/או ביצוע כל פעילות בלתי חוקית בתקופת שהות החניך במחנה אסורה בהחלט;
 • הנהלת המחנה לא תישא באחריות לאובדן, נזק או פגיעה בציוד החניכים. נא לא להביא למחנה ציוד יקר ערך.
   
 • החניכים והחניכות ישנו במהלך המחנה בחדרים נפרדים. אסורה כניסת חניכים לחדרי החניכות וחניכות לחדרי החניכים. מרחבים משותפים יעמדו לרשות החניכים גם בשעות שלאחר הפעילות הרשמית.
   
 • הנהלת המחנה שומרת לעצמה את הזכות להרחיק מהמחנה, ללא החזר כספי, חניך שהפר את כללי ההתנהגות המפורטים בקובץ זה, וכן חניך שלא יתנהג בהתאם לנורמות ההתנהגות ורוח הסובלנות והשיתוף במחנה.
   
 • צוות המחנה יידע את הוריו של חניך שהורחק מן המחנה והם מתחייבים להגיע ולאסוף את החניך מהמחנה, בעת שיתבקשו לעשות כן. במידה ולא יוכלו ההורים או מי מטעמם לאסוף את החניך, תדאג הנהלת המחנה להסיע את החניך לביתו (או לכתובת אחרת כמבוקש ע"י הורי החניך ו/או קרוב משפחה אחר במידה והורי החניך אינם בארץ) והורי החניך יישאו בכל העלות הכספית הכרוכה בכך.
 
מדיניות ביטולים:
 
מטבע הדברים, המחנה מסתמך על ההרשמה ושוכר צוותים, פעילויות וכד' בהסתמך על התשלום. לפיכך, לא נוכל להחזיר דמי השתתפות בסמוך למחנה או במהלכו. להלן מדיניות החזר כספים במקרה של ביטולים. נציין כי מרבית ההוצאה של המחנה אינה מוטלת על הורי החניכים, וכי כספי החניכים מהווים כשישית מכספי המחנה בלבד, היתר מסובסד על ידי גורמים שונים, ובעיקר על ידי פדרציית ניו יורק.

ביטול השתתפות במחנה:
עד לתאריך ה-23.06.18 (חודש ימים לפני הפתיחה)- יינתן החזר בגובה 70% מדמי ההשתתפות.
עד לתאריך ה- 09.07.18 (שבועיים לפני הפתיחה)- יינתן החזר בגובה 50% מדמי ההשתתפות.
עד לתאריך ה- 16.07.18 (יומיים לפני הפתיחה)- יינתן החזר בגובה 25% מדמי ההשתתפות, אולם רק במידה וישנה 'סיבה חדשה' כגון שינוי מצב בריאותי.
ביטול השתתפות במחנה יומיים ופחות מכך מיום פתיחת המחנה– לא יינתן כל החזר כספי.