אלוהות בעולם חדש - מעֵבר לדתיות וחילוניות


דת ישראל המסורתית נמנית על עולם מחשבה שונה בהחלט מעולם המחשבה של האדם בימינו. קדמונינו השיגו את האלוהים כנמצא העליון וכבעל רצון אישי שאינו שונה מרצון האדם אלא מפאת היותו כל יכול וכליל השלמות.. לגבי האדם בן דורנו, אין הדת יכולה להיות עניין של קביעת יחסים בינו ובין מה שלמעלה מן הטבע.
(מרדכי קפלן, ערכי היהדות והתחדשותם)

מוזמנים לשיח ועיון מחודש בהגות מודרנית אשר קראה תיגר על ההבנה הקלאסית של הדמות המרכזית בעולם המסורתי: אלוהים.

נקרא מכתביהם של מרדכי קפלן, הרב קוק, א.ד. גורדון ומרטין בובר  (עם השוואות גם לליבוביץ, השל ועוד)  אשר הציעו הצעות חדשות להבנת האלוהות ומתוך אומץ ויצירתיות נענו לאתגר היישום של תיאולוגיה מודרנית - בשפה, בתודעה ובחיי המעשה. מתוך משנתם נבחן את האפשרות לתרגם את עולם המושגים המסורתי לתודעה מודרנית ולגבש שפה ערכית חדשה שהיא מעֵבר לדתיות וחילוניות.
בנקודות המפגש המפתיעות בין הרב קוק ומרדכי קפלן ישנה בשורה כי קיימת שפה המאפשרת מכנה משותף רעיוני בין דתיים וחילוניים. שפה, אשר במרכזה נמצאת אלוהות השונה מכפי שכל אחד מהצדדים התרגל לחשוב.
לנקודת המפנה התיאולוגית ישנן השלכות רבות, אשר ייבחנו במהלך המפגשים – ביחס להתגלות, לציונות, לתפילה, להלכה ועוד. בכל נושא נקרא מכתביהם של מרדכי קפלן, הרב קוק, א.ד. גורדון ומרטין בובר ונעמוד על המכנה המשותף בהשקפת עולמם, על ההבדלים ביניהם, ועל האם ואיך אנו, הלומדים יחד, רואים בדברים משמעות והצעה לחיינו היום.

גורל אלוהים / יהודה עמיחי

גורל אלוהים
הוא עכשיו כגורל
עצים ואבנים, שמש וירח,
שהפסיקו להאמין בהם
כשהחלו להאמין בו.
אבל הוא מוכרח להישאר עמנו,
לפחות כעצים, לפחות כאבנים,
וכשמש וכירח וכוכבים.

הלימוד יתקיים באופן של שיח משותף בהשראת הטקסטים ותוך התייחסות לתובנות ולרעיונות שהמשתתפים יביאו. הדיון יהיה תיאולוגי בתחילתו וקיומי בהמשכו כפי שניתן לראות ברשימת הנושאים:

 

רשימת הנושאים בהם נעסוק: (נושאי הלימוד וקצב הלימוד ייעשו בתיאום עם הקבוצה)

א. אלוהות – בין נטורליזם למיסטיקה:

על אלוהים פרסונאלי ואלוהות לא פרסונאלית, נטורליזם דתי וההשלכות הקיומיות של תיאולוגיה חדשה

ב. "שערי פרשנות לא ננעלו":

אתגר הפרשנות של השפה המסורתית - פרשנות, תרגום, רדוקציה או שפה חדשה?

ג. אדם ואלוהות - נקודות מפגש:

נבואה והתגלות – בחינה מחודשת, נבואה ונביאים בימינו
תפילה – בחינה מחודשת, תפילה חילונית

ד. קדושה וסגולה בעולם מחולן

עם סגולה, ארץ קדושה, ציונות, לאומיות ואוניברסליות

ה. הלכה

השפעת התיאולוגיה על ההלכה, גבולות האורתודוקסית
הלכה בחברה הישראלית

 

בהנחיית: ישראל לוינגר

מספר מפגשים: 25

יום:  רביעי

שעה: מ- 18:45  ועד  21:00

תדירות: שבועית

תאריך התחלה: 1.11.2017  יב' בחשוון תשע"ח

כתובת פעילות: בית אלול, רח' ש"י עגנון 22 סן סימון, ירושלים

מחיר: 1,100 ש"ח 

לביצוע ההרשמה והתשלום כעת, לחצו כאן.

[טופס_מדרש]


לקבלת פרטים נוספים/הרשמה, נא השאירו פרטי התקשרות.
הטופס מנוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים.
לשאלות וסיוע טכני ניתן לפנות לבית מדרש אלול במייל elul@elul.org.il או בטלפון: 02-5619436
חובה למלא את כל המסומן ב-*

*      
*     /