מילה מנצחת
בהשראת אגדה תלמודית
מספר: עומר ראובני


שליח יוצא למשימה מסוכנת בחיפוש אחר תרופה למלך החולה. בדרכו הוא חולם חלום מבלבל, שמעמיד את חייו בסכנה. האם יצליח השליח לחזור בשלום לביתו?

סיפור בשיתוף הילדים ובשילוב כלי נגינה עתיקים. 

מתאים לכיתות: ג'-ד'
 

לפרטים והזמנות:
054-6427907  |  elul@elul.org.il