סופגניה מגרגר חיטה
מספר: עומר ראובני

מעשה בקבצן, המחולל נס לחנוכה והופך גרגר חיטה לסופגניה.
סיפור בשיתוף הילדים ובשילוב כלי נגינה.

מתאים לכיתות: גן חובה, א'-ב'
מתאים במיוחד ל: חנוכה

לפרטים והזמנות:
054-6427907  |  elul@elul.org.il