סופגניה מגרגר חיטה
מספר: עומר ראובני

מעשה בקבצן, המחולל נס לחנוכה והופך גרגר חיטה לסופגניה.
סיפור בשיתוף הילדים ובשילוב כלי נגינה.

לפרטים והזמנות:
עדי 054-6427907  |  adibenzeev@elul.org.il