בת ציון במגדל | רינה קוורטין
ליווי אמנותי: בשמת חזן

זהו סיפורה של מאיה בת ה-10, בתם של "סירובניקים" מסורבי עליה.
ערב אחד, בשנת 1979, במוסקבה הקומוניסטית,
נלקחת אמה של מאיה למעצר בעוון פעילותה הציונית ללימוד עברית.
מאיה מתחילה לקבל מכתבים מאמה הכלואה, אשר מגוללים את סיפורה של בת שלמה במגדל.
דרך סיפורה מגלה מאיה את המפתח לחופש הפרטי שלה.


בהשראת סיפורה המשפחתי של רינה קוורטין, יוצרת ההצגה,
והאגדה במדרש תנחומא המספרת על ביתו של שלמה המלך וכליאתה במגדל רחוק וסיפור הצלתה.