" style="text-align: center;">
אני עשיר עני
מספר: נתנאל רפפורט
בהשראת סיפור חסידי 

רון הוא ילד סקרן שמתקשה ללמוד ולעשות את שיעור הבית בנושא: "גדול תלמוד המביא לידי מעשה".
מתוך הספרים נבנה סיפור על איש עשיר וחכם שלא מתנהג יפה לעניים, 
איש עני שלא מדבר או מבקש דבר, 
ושלושה אברכים - מנדל מוישיק ואבי

הצגה המשלבת שפה ויזואלית ייחודית ומוזיקה מקורית.


בהשראת סיפור חסידי המופיע בספרו של שלמה גבריאל רוזנטל 'התגלות צדיקים תפארת צדיקים'

מוזיקה: ליאור שיר-רן
ליווי אמנותי: בשמת חזן


מתאים לכיתות: ג'-ו'
מתאים במיוחד ל: 
שבוע הספר ולכל השנה


לפרטים והזמנות:
 054-6427907  |  elul@elul.org.il