">


 
ת'מוזה הוקם בשיתוף פעולה בין 'נשימה' ל'בית מדרש אלול', במטרה לחבר אמנים בתחילת דרכם למקורות השראה חדשים וישנים מהתרבות היהודית-ישראלית, ולייצר עבורם קהילת אמנים מתפתחת המונה חברים מכל גווני הקשת החברתית. 

הדיון בטקסטים נעשה במרחב חופשי המאפשר החלפת רעיונות ודעות מגוונים, המכוונים את החניכים להביע את ה'אני' הפנימי שלהם וליצור מדרש אישי חדש.

בסיום המחנה מציגים המשתתפים את עבודותיהם בערב סיום חגיגי הכולל: מופעים מוזיקליים, סצנות תיאטרון, קטעי ספוקן וורד, ציורים, פסלים וקטעי וידאוארט.

שאיפתנו היא לחבר את דור האמנים של המחר למקורות של אתמול והיום, תוך שיח מונחה בינם לבין עצמם, באופן המאפשר לשאול שאלות, לגעת ברבדים חדשים ולהכיר את החברה הישראלית טוב יותר.

 

 
אז מי הם התמוזאים? 
בני נוער בכיתות ט'-י"ב העוסקים במוזיקה, תיאטרון וספוקן וורד. דתיים, חילונים, מסורתיים ונוספים על רצף הזהות היהודית-ישראלית, שמעוניינים במפגש עם דומים ושונים מהם במרחב של אומנות, יצירה לימוד וחופש ביטוי.

 

 הצוות החינוכי מורכב ממדריכים מיומנים ומקצועיים במסלול מוזיקה, מסלול תיאטרון וספוקן וורד, מסלול אומנות פלסטית

הפעילות בת'מוזה מתנהלת תוך כיבוד אורחות חייו של כל משתתף באשר הוא - דתי וחילוני כאחד.
תפילות למעוניינים במניין מידי יום | פעילות חלופית למי שאינו מתפלל | השבת במחנה כוללת פעילויות המתאימות לקבוצות הזהות השונות. הפעילות המשותפת אינה כרוכה בחילול שבת