" style="text-align: center;">
מעשה במחרוזת
מספרת: ציונה נתנאל
בהשראת המעשה 'גנבים' של רבי נחמן מברסלב

ברוך הוא איש עשיר מאוד ויש לו את השרשרת הכי ארוכה בעולם.
בלילה מגיעים שודדים וגונבים ממנו כל פעם עוד ועוד,
עד שברוך הופך לעני.
האם יצליח ברוך להפוך שוב לעשיר?
זהו משל על מה שיש לנו ועל המשמעות של לאבד,
כשבסוף הדרך מגלים ששום דבר לא נעלם. הכל חוזר וקיים.


ליווי אמנותי: בשמת חזן

מתאים לכיתות: א'-ג'

לפרטים והזמנות:
054-6427907  |  elul@elul.org.il