קהילה לומדת גורדון: אדם - עם - עולם

מוזמנים להצטרף לחבורה פעילה ואינטימית בה ניגע בשלושה רבדים:
  • עבודה אישית
  • תהליך קבוצתי: מפגש, בירור הדדי וצמיחה משותפת
  • שאלות חברתיות ולאומיות

יחד נעמיק במושגי יסוד בתורת החיים של א"ד גורדון ומשמעותם בחיינו.
חוויה ♦ יחס חדש ♦ טבע ♦ 'עם-אדם' ♦ עבודה ♦ ה'אני' האישי והלאומי ♦ ציונות ♦ 'שכל נעלם'

אהרן דוד גורדון, מחלוצי העלייה השנייה, היה עובד כפועל במושבות ובקבוצות, וכותב בלילות.
תורתו יונקת באופן שורשי ועמוק ממקורות ישראל, ומעוררת להתחדשות בכל רובדי החיים – התחדשות אישית, לאומית, ואנושית-קוסמית. זהו אוצר מופלא (וכמעט לא-מוכר) של מחשבה מקורית, עמוקה ומורכבת. קול קיומי עז שקורא לגילוי ה'אני', ליחס חדש אל הטבע, לתחיית העם בארץ, לתיקון אדם ועולם.

מהלך הלימוד לאורך השנה נבנה בהשתתפות פעילה של חברי הקבוצה, אשר מביאים מעולמם, מנסיון החיים ומתחומי העניין שלהם. 

 
"אם יש לך מחשבה תוססת, זעזועי נפש טמירים שעדיין לא עמדת על סודם, חלום שאין לו פתרון – הרי יש לך מה להביא. אם יש בך רוח חיים, רוח שואפת לחיים, ליצירה – הרי יש לך מה להביא. ואפילו אם יש בך ייאוש עמוק, ייאוש שאינו יודע פשרות, כלומר אם יש לך חלק בייאוש הגדול – יש לך מה להביא. אבל, בייחוד, אם יש לך מעשה שאתה משתתף בעשייתו, שאתה שואף לעשותו באופן שלא יתחלל בעיני עצמך – יש לך מה להביא. כל אלה במידה שיבואו יחד ויצטרפו יחד, יתרקמו..." (הקונגרס)
 
על המנחה:

נעמה שקד. מנחה באלול משנת תשנ"ט, שותפה בהקמת בית המדרש המתחדש, בית מדרש כותבים, ומנחה בתוכניות נוספות. בשנים האחרונות עוסקת בדברי תורתו של א"ד גורדון באהבה, לומדת ומלמדת איך לשאוב מהם לחיים שלנו.
ירושלמית, אמא לשלושה וגם סבתא. עובדת בקדרות, עבודת אדמה וניקוד.


ההרשמה סגורה.