[טופס_הרשמה_תמוזה]


טופס המשך למתקבלים

שלום לכם, הכנו עבורכם טופס הרשמה מקיף ויסודי, תודה על שיתוף הפעולה.
אישור רפואי: בנוסף למילוי טופס ההרשמה, יש להעביר אלינו אישור רופא חתום ע"י רופא הקופה והצהרת בריאות חתומה ע"י הורי החניך.
את הצהרת הבריאות יש להוריד בקישור הבא (קובץ PDF), להדפיס ולשלוח אלינו כקובץ סרוק לכתובת: elul@elul.org.il בצירוף אישור רופא או לפקס: 02-5619425.
שימו לב: השתתפות במחנה תתאפשר אך ורק עם טופס חתום ע"י הורי החניך ורופא.

חובה למלא את כל המסומן ב-*
הטופס מנוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים.
לשאלות וסיוע טכני ניתן לפנות לבית מדרש אלול במייל elul@elul.org.il או בטלפון: 02-5619436
חובה למלא את כל המסומן ב-*

פרטי החניך

   

פרטי התקשרות

אורח החיים של החניך

ידוע לנו שהגדרת הזהות האישית לא תמיד מתאימה להגדרות אלה. הבחירה חשובה לנו לצורך שיבוץ החניכים בצורה מאוזנת מבחינת מגוון הזהויות.

   

פרטי הורה

פרטי הורה נוסף

כתובת מגורי החניך

פרטים רפואיים

     
   
   

מגבלות רפואיות אשר ימנעו מהחניך לקחת חלק או יגבילו אותו בפעילויות שונות במחנה

פרטי איש קשר למקרה חירום (שאינו הורה החניך)

שונות

סיכום